In gesprek over cannabisgebruik

Deze brochure bevat tips voor professionals om het gesprek aan te gaan over mogelijk problematisch cannabisgebruik. De tips zijn ook van toepassing op andere vormen van middelengebruik. De brochure kan gebruikt worden als inleiding of aanvulling op deskundigheidsbevordering op het gebied van motiverende gespreksvoering, bijvoorbeeld vanuit Open en Alert.

Dit product hoort bij het traject In gesprek over cannabis. Kijk voor meer informatie en beluister de podcast op www.trimbos.nl/ingesprekovercannabis

Ook interessant