Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet

– hoe ver zijn gemeenten?

Gemeenten moeten in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW) vóór 1 juli 2014 beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld Preventie- en Handhavingsplan. Het Trimbos-instituut vroeg zich af hoe gemeenten deze taak oppakken en sprak 25 gemeenten. Het lijkt er op dat gemeenten aardig op weg zijn met de plannen. De meeste gemeenten verwachten het op tijd te kunnen leveren en ook wordt er op dit dossier meer dan voorheen samengewerkt door verschillende gemeentelijke afdelingen.

Auteur Team Jongeren en Riskant gedrag
Auteur

Pagina's

2

Jaar

SKU pfg91317
Category Factsheets