Uitgaan en opvoeding

Literatuur- en expertstudie naar de rol van ouders bij de preventie van middelengebruik en ander risicogedrag van uitgaande jeugd van 16 jaar en ouder.

‘Uitgaan en opvoeding’ is een literatuur- en expertstudie naar de rol van ouders bij de preventie van middelengebruik en ander risicogedrag van uitgaande jeugd van 16 jaar en ouder. Sinds 2006 richten leefstijlcampagnes en preventieactiviteiten zich in toenemende mate op ouders. Het Trimbos-instituut, Stivoro, de Radboud Universiteit, het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit van Utrecht werken samen aan de ondersteuning van opvoeders rond de thema’s roken, alcohol en cannabisgebruik. De focus van onderzoek, interventieontwikkeling en implementatie heeft de afgelopen jaren gelegen op opvoedingsondersteuning voor kinderen tot 16 jaar. Daarmee zijn goede resultaten geboekt: onder 12-14 jarigen is er een dalend middelengebruik te zien. De invloed van ouders op het middelengebruik van hun kind van 16 jaar en ouder heeft nog weinig aandacht gehad. Deze studie laat zien dat ouders het middelengebruik van hun kind boven de zestien via vergelijkbare strategieën kunnen beïnvloeden. De uitgaanscontext lijkt daarvoor een goede ingang te bieden. Onderzoek naar enkele buitenlandse interventies voor de oudere leeftijdsgroep laten positieve resultaten zien. In de Nederlandse praktijk zijn verschillende initiatieven ontwikkeld rondom uitgaan en opvoeding, maar een goed onderbouwde bewezen effectieve interventie is er nog niet.

Tag:
Auteur A. Sannen, S. Woudstra, A. van den Bos, N. van Hasselt, I. Schulten, J. Verdurmen
Auteur

, , , , ,

Pagina's

62

Jaar

SKU pfg91312
Category Rapporten
Tag: