Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs

Handleiding

De Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs is een instrument voor instellingen van verslavingszorg en GGD'en om de aard en omvang van middelengebruik in een uitgaanssetting of -gebied in kaart te brengen en eventueel te monitoren.

Effectieve preventie begint bij een goed zicht op lokale problemen. Hoe ziet het uitgaanscircuit eruit? Zijn er problemen? Welke rol speelt het middelengebruik erin? Welke rol spelen verschillende partijen in het preventiebeleid en wat is de ruimte voor preventieactiviteiten? De Scanner helpt om antwoord te krijgen op dergelijke vragen.

Deze handleiding bevat een stappenplan voor organisaties die een Uitgaan, Alcohol en Drugs scan willen maken. Daarnaast zijn tips over de organisatie en voorbeelden van vragenlijsten, interview- en observatieprotocollen opgenomen. Op basis van de uitkomsten kan een gefundeerde keus voor een mix van preventieactiviteiten worden gemaakt.

Auteur L. Lemmers, H. Riper, N. van Hasselt, J. Lammers
Auteur

, , ,

Pagina's

82

Jaar

SKU pfg91200
Category Handreikingen