Infographic Landelijke monitor Depressie – vierde peiling

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP) – gestart in 2017 – ambieert een substantiële afname van het
aantal mensen met een depressie in 2030. Hiertoe wordt gewerkt aan een sluitende ketenaanpak voor zes risicogroepen.
Met de Landelijke Monitor Depressie wordt gemonitord of (op termijn) ontwikkelingen optreden die aansluiten bij deze
ambitie. Dit gebeurt door het volgen van de ontwikkelingen in:

  • de mate waarin depressieproblematiek voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie);
  • de mate waarin vanwege depressieproblematiek gebruik wordt gemaakt van zorg (zorgprevalentie); en
  • de intensiteit van het zorggebruik vanwege depressieproblematiek.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van gegevens uit bestaande landelijke databronnen.

Auteur Jasper Nuijen, Carlien Mijnans, Marja van Bon-Martens
Jaar

2024

SKU INF149
Category Infographics

Ook interessant