Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

Deel 2 – Doeltreffendheid en (neven)effecten

Dit rapport doet verslag van de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). Deze wetten traden 1 januari 2020 in werking. Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt over de doeltreffendheid en de effecten van beide wetten in de praktijk.

Vanwege achterstanden in implementatie, mede als gevolg van de coronapandemie en het niet-tijdig beschikbaar zijn van belangrijke kwantitatieve gegevens is in goed overleg tussen de onderzoekers, het ministerie van VWS en ZonMw besloten het evaluatietraject te faseren.

In december 2021 is verslag gedaan van de eerste fase van de evaluatie. Toen is een brede analyse gemaakt van de thema’s die de uitvoerbaarheid en de implementatie van beide wetten beïnvloeden. In de eerste fase is ook de samenhang met de Wet forensische zorg (Wfz) onderzocht.

Voor de tweede (en afsluitende) fase is een meer verdiepende aanpak gekozen door te focussen op een tiental specifieke thema’s. Bovendien is in dit rapport een analyse opgenomen van de kwantitatieve gegevens over de mate waarin in het jaar 2021 verplichte zorg (Wvggz) en onvrijwillige zorg (Wzd) is toegepast, en bevat het rapport een verslag van het kostenonderzoek naar de voornaamste procedures uit de Wvggz.

Auteur J. Legemaate, J. Nuijen, Y. Voskes, C. Ploem, M. Kroezen, S. Gerritsen, G. Widdershoven, J. Gevers, C. Muusse, A. Overbeek, B. Wijnen, R. Pronk, M. de Wit, E. Plomp, B. Zwanenburg, J. Lokkerbol, H. van der Roest, H. Kroon
Jaar

Pagina's

341

SKU EX027
Category Rapporten

Ook interessant