Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang

Deel 1

Zowel de Wet verplichte geestelijke gezondheid (Wvggz) als de Wet zorg en dwang (Wzd), ingevoerd per januari 2020, hebben belangrijke bewegingen in gang gezet maar zijn ook lastig toe te passen. Dat hangt samen met de inhoud van beide wetten, maar ook met de impact van de coronacrisis en knelpunten in de organisatie en bemensing van de zorg. Dat blijkt uit de eerste fase van de evaluatie van beide wetten. Deze bevat 43 aanbevelingen ter verbetering.

Evaluatie van de implementatie en uitvoerbaarheid
Beide wetten regelen de mogelijkheid om gedwongen zorg toe te passen en worden in twee fasen geëvalueerd. De eerste fase van de evaluatie, gericht op de implementatie en uitvoerbaarheid van beide wetten, is nu afgerond. In de volgende fase zullen een aantal onderwerpen nader worden uitgediept. Het rapport over de tweede fase van de evaluatie verschijnt medio 2022.

Over de evaluatie
Onderzoekers van Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut onderzoeken in opdracht van ZonMw hoe de Wvggz en de Wzd functioneren. Beide wetten hebben een relatie met de Wfz. De evaluatie van de Wfz wordt uitgevoerd door het WODC.

Auteur J. Legemaate, J. Nuijen, Y. Voskes, M. Ploem, M. Kroezen, S. Gerritsen, G. Widdershoven, J. Gevers, A. van der Ham, C. Muusse, J. Dute, M. de Wit, E. Stobbe, H. van der Roest, H. Kroon
Jaar

Pagina's

434

Auteur

, , , , , , , , , , , , , ,

SKU EX026
Category Rapporten

Ook interessant