Generieke module Herstelondersteuning

0,00 excl. btw 0,00 0,00 incl. btw

Herstelondersteuning is gericht op het bevorderen van het herstelproces van patiënten binnen en buiten de ggz. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de prioriteiten van patiënten zijn dan leidend, evenals de eigen krachten, ervaringskennis en hulpbronnen van patiënten. Het begrip ‘herstelondersteunende zorg’ omvat daarom het zorgdragen voor de beschikbaarheid van een breed scala aan herstelbevorderende activiteiten, faciliteiten, attitudes en gedragingen; zowel binnen als buiten de ggz. Kenmerkend voor herstelondersteunende zorg is ook een minder hiërarchische en meer gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en patiënt, waarbij het voeren van de eigen regie door de patiënt gestimuleerd en gehonoreerd wordt.

Jaar

SKU ex009
Category Rapporten