Evaluatieonderzoek rapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van de impact van het rapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ:

Op weg naar goede ketenzorg in de GGZ’ dat Zorginstituut Nederland (hierna het Zorginstituut) in 2017 uitbracht. Het rapport van het Zorginstituut had als doel om met een duiding de bestaande wettelijke kaders te verhelderen voor:

 • Wat de aanspraak op medisch noodzakelijk verblijf in de
  Zorgverzekeringswet voor mensen met psychische stoornissen is.
 • De afbakening daarvan met andere domeinen, waaronder het beschermd
  wonen in de Wmo 2015.
 • Wat nodig is om ervoor te zorgen dat cliënten met een psychische
  stoornis alleen dan worden opgenomen wanneer dit bijdraagt aan hun
  veiligheid en herstel.
Auteur Aafje Knispel, Jenny Boumans, Els Bransen, Elena Vos, Hans Kroon
Jaar

SKU AF2083
Category Rapporten

Ook interessant