Zorgprogramma voor gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking

In 2008 ontwikkelde het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Justitie een serie zorgprogramma's voor een aantal specifieke doelgroepen in het gevangeniswezen, waaronder gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking. Het zorgprogramma LVG beschrijft de zorg aan gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking die verblijven in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC). Het zorgprogramma is deels gebaseerd op beschikbare kennis, en deels op de professionele praktijk op dit terrein.

Dit rapport is ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn met mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie / forensische zorgsetting.

Auteur L. Neijmeijer
Auteur

Pagina's

13

Jaar

SKU dl012
Category Rapporten