Signaleringsinstrument minimale kwaliteit van zorg in de psychogeriatrie

Het signaleringsinstrument minimale kwaliteit van zorg bestaat uit een korte en praktische, maar nauwkeurig opgestelde vragenlijst, die door uitvoerend verpleegkundigen en verzorgenden in ongeveer tien minuten per dag kan worden ingevuld. Er wordt gevraagd naar de taken die op die dag zijn uitgevoerd en naar de manier waarop dit is gegaan. Zo kan een inschatting worden gemaakt of de minimale kwaliteit van zorg op die dag gehaald is. Dit kan worden aangegeven door de dag een kleur te geven.
 
De verpleegkundigen en verzorgenden hebben daarmee concreet iets in handen om aan het management van de instelling te laten zien. Dit signaleringsinstrument is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met Koos de Haan.

Bijbehorend invulformulier.

Bijbehorend excelbestand.

Pagina's

98

Jaar

SKU dl011
Category Studiemateriaal