Vragenlijst cliënttevredenheidsinstrument voor mantelzorgers

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Dit cliënt tevredenheidinstrument meet de tevredenheid van mantelzorgers met de ambulante psychogeriatrische zorg die zij en/of de dementerende ontvangen. Dit instrument is ontwikkeld in opdracht van Stichting Geriant. Momenteel wordt dit instrument ook ontwikkeld voor de intramurale psychogeriatrie.

Pagina's

6

Jaar

SKU dl009
Category Rapporten