Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker/Trimbos-instituut