Richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker

Multidisciplinaire richtlijn ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners, gericht op patiënten met kanker en/of hun naasten en een (verhoogd risico op een) aanpassingsstoornis.

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker dienen aandacht te besteden aan signalering van psychische problemen en op adequate wijze te kunnen handelen wanneer er aanwijzingen zijn voor een
aanpassingsstoornis. Deze richtlijn biedt voor deze zorgverleners een leidraad voor preventie, screening en diagnostiek, behandeling en de organisatie van zorg voor de patiënt met kanker en een aanpassingsstoornis.

 

Auteur Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker/Trimbos-instituut
Auteur

Pagina's

140

Jaar

SKU af1452
Category Rapporten