De effecten van suïcidaal gedrag bij ouders op kinderen

Deze factsheet is een aanvulling op de Factsheet KOPP/KOV

Deze factsheet

  • biedt cijfers over het vóórkomen van suïcidaal gedrag bij ouders,
  • belicht de gevolgen bij kinderen
  • geeft handvatten voor professionals om kinderen te ondersteunen

Van alle thuiswonende kinderen hebben 900.000 kinderen een ouder met psychische problemen en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV). Zij hebben een verhoogde kans om op latere leeftijd zelf ook psychische problemen of verslavingsproblemen te ontwikkelen. In een eerdere Factsheet KOPP/KOV beschreven we de wetenschappelijke kennis over KOPP/KOV.

In aanvulling daarop is nu deze factsheet geschreven waarin we specifiek ingaan op suïcidaal gedrag bij ouders en de effecten daarvan op het kind. De inhoud van de factsheet is gebaseerd op nationale en internationale wetenschappelijke studies en interviews met ervaren professionals.

Tag:
Auteur E. Rutten, T. van Doesum, I. Gosselt, A. de Gee
Jaar

Pagina's

16

Auteur

, , ,

SKU AF2110
Category Factsheets
Tag:

Ook interessant