Alcoholgebruik en suïcidaal gedrag

Wat weten we over de relatie tussen alcoholgebruik en suïcidaal gedrag bij jongeren en volwassenen?

Suïcidaal gedrag is complex en wordt beïnvloed door een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Eén van de risicofactoren voor suïcidaal gedrag is alcoholgebruik. De wetenschappelijke kennis over de relatie tussen alcoholgebruik en suïcidaal gedrag bij volwassenen in Nederland is beperkt. Deze factsheet geeft een overzicht van de recente literatuur over factoren die gerelateerd zijn aan zowel alcoholgebruik als suïcidaal gedrag.

De factsheet bevat handvatten voor professionals voor het vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen bij middelenproblematiek en suïcidaal gedrag. Deze handvatten zijn onder meer geschikt voor professionals in:

  • het onderwijs
  • de huisartsenpraktijk
  • de geestelijke gezondheidszorg
Auteur J. van der Avoort, V. Ramaker, L. Schweren, F. Bolinski, C. de Jong, C. Voogt
Jaar

Pagina's

14

Auteur

, , , , ,

SKU AF2100
Category Factsheets