Delphistudie Kennisagenda KOPP/KOV

Achtergronddocument voor de totstandkoming van de Kennisagenda KOPP/KOV

Om tot een consensus te komen waar KOPP/KOV-onderzoek zich de aankomende jaren op moet richten, is er in samenwerking met beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen een Delphistudie uitgevoerd. De uitkomsten van deze studie zijn vastgelegd in de Kennisagenda KOPP/KOV. In de kennisagenda staan de belangrijke onderzoeksvragen en een prioritering van de onderzoeksvragen.

In dit achtergronddocument geven we een beschrijving van de methode en resultaten van de Delphistudie waarmee de Kennisagenda KOPP/KOV tot stand is gekomen.

Zie ook Kennisagenda KOPP/KOV

Tag:
Auteur T. van Doesum, V. Ramaker, L. Shields-Zeeman, B. Hipple Walters,, A. de Gee
Jaar

Pagina's

100

Auteur

, , , ,

SKU AF2098
Category Rapporten
Tag: