SCRA-gebruik in een gevangenissetting

Pilotonderzoek penitentiaire inrichting Ter Apel

Het Harm Reduction Netwerk (HRN) van het Trimbos-instituut heeft signalen ontvangen dat het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS of ‘designer drugs’), met name synthetische cannabinoiden1 (SCRAs) in gevangenissen in Nederland een groeiend probleem lijkt. Hierop wijzen ook enkele recente nieuwsberichten.

Het gebruik van SCRAs staat niet op zich, maar wordt al langere tijd gezien in het buitenland en in buitenlandse gevangenissen. Redenen om SCRAs te gebruiken in detentiesettings die in deze literatuur worden genoemd zijn onder meer verveling, SCRAs als zelfmedicatie en coping mechanisme en het al hebben van (ruime) ervaring met gebruik voordat men in de gevangenis belandde, waardoor de overstap naar deze middelen makkelijker plaatsvindt.

Daarnaast werden er middelen de PI binnengebracht op een nieuwe, niet eerder waargenomen manier, zoals SCRAs die geïmpregneerd op briefpost van gedetineerden aanvankelijk moeiteloos de PI binnenkwamen. SCRAs zijn geïmpregneerd op papier geurloos en bovendien is het gebruik ervan niet aan te tonen bij gangbare urinecontroles.

Auteur D. van der Gouwe
Jaar

Pagina's

48

Auteur

SKU AF2085
Category Rapporten