Stoppen met roken apps: wat wil de gebruiker?

Vragenlijstonderzoek naar determinanten van (intentie tot) gebruik van apps bij het stoppen met roken.

Ondanks dat een stoppoging onder professionele begeleiding een beter resultaat geeft, kiezen veel rokers ervoor om zelfstandig te stoppen met roken. Het gebruik van mobiele applicaties (apps) heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen en kunnen als steuntje in de rug gebruikt worden tijdens het stopproces. De Multidisciplinaire Richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning’ stelt dat de evidentie aanleiding geeft tot een zwak positieve aanbeveling van mobiele telefooninterventies en van internetinterventies die voor patiënten op maat gemaakt kunnen worden, interactief zijn en tekstberichten toevoegen. We weten alleen nog weinig over de wensen en verwachtingen van rokers als het aankomt op het gebruik van apps bij stoppen met roken.

Met deze verkenning onderzochten we door middel van vragenlijstonderzoek onder circa 1000 respondenten hoe rokers en ex-rokers aankijken tegen het gebruik van apps bij stoppen met roken.

Auteur M. van Aerde, S. Troelstra, M. Willemsen
Jaar

Pagina's

15

Auteur

, ,

SKU AF2080
Category Factsheets