Depressiepreventie op lokaal niveau

Gemeentelijke monitor 2022 Meerjarenprogramma Depressiepreventie

In deze factsheet beschrij ft het Trimbos-instituut de resultaten van de Gemeentelijke Monitor binnen het MJP Depressiepreventie. Hier is in kaart gebracht waar en hoe er in Nederland al op lokaal niveau aan depressiepreventie wordt gewerkt.

We delen de resultaten van:
a) een inventarisatie onder bij na alle gemeenten van Nederland met behulp van text mining, en
b) nader onderzoek in een klein aantal gemeenten, met bij zondere aandacht voor ketenaanpakken voor hoogrisicogroepen. Enkele van de goede voorbeelden
worden uitgelicht ter inspiratie voor lokaal beleid elders in het land.

Auteur J. van Baar, M. van der Kuil, V. Ramaker, M. van Bon-Martens
Jaar

Pagina's

10

Auteur

, , ,

SKU AF2067
Category Factsheets