Digitale media in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen

Visiestuk Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid

Regelmatig bewegen is belangrijk voor de gezondheid en een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Daarbij hoort volgens het beweegadvies voor 0-4 jarigen ook het beperken van langdurig stilzitten en beeldschermgebruik. Bewegen wordt namelijk steeds vaker negatief in verband gebracht met mediagebruik: mediagebruik kan ten koste gaan van beweging. Hoe gaan we daarmee om? Digitale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven, dus ook niet uit dat van jonge kinderen. Daarbij zien veel ouders voordelen van het gebruik van digitale media bij hun kinderen. Een belangrijk terugkerend vraagstuk is dan ook óf en hoeveel jonge kinderen gebruik mogen maken van digitale media. Het antwoord hierop kan jou als professional in de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg of als kinderfysiotherapeut of buurtsportcoach helpen in de begeleiding van jonge kinderen en het advies richting ouders.

Jaar

Pagina's

4

SKU AF2043
Category Factsheets