Notitie Lokaal drugspreventiebeleid

Een verkenning naar de inzet van bestaande evidence based kennis & interventies en lokale samenwerking

Met deze verkenning is beoogd antwoord te geven op de onderstaande onderzoeksvragen:

  1. Samenwerking: met wie werken gemeenten momenteel samen aan drugspreventie en wat is de rol van deze samenwerkingspartners volgens de gemeenten?
  2. Beschikbare kennis: in hoeverre zijn gemeenten op de hoogte van wetenschappelijke kennis en evidence based/goed onderbouwde interventies/werkwijzen en hoe kunnen we deze kennis bij gemeenten vergroten?
  3. Implementatie: welke barrières en bevorderende factoren ervaren gemeenten bij het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde drugspreventie?Deze verkenning biedt een eerste inzicht in het lokaal drugsbeleid van gemeenten. Op basis van deze verkenning komen we tot conclusies en aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat gemeenten beter weten met wie zij kunnen samenwerken en hoe zij en hun samenwerkingspartners beter gebruik kunnen maken van goed onderbouwde en evidence based kennis en interventies om vorm te geven aan hun drugspreventiebeleid.

Zie ook:

Stakeholders Lokale drugspreventie

Mapping van het Nederlandse drugspreventiesysteem op nationaal niveau

 

Auteur P. van Iperen, E. Vercoulen
Jaar

Pagina's

39

Auteur

,

SKU AF2034
Category Rapporten

Ook interessant