Meldpunt Nieuwe Drugs (MND) – Jaarrapportage 2021

Het Meldpunt Nieuwe Drugs verzamelt via zijn partners informatie over NPS. De laboratoriumdata over NPS van het Douanelaboratorium, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) worden in deze rapportage bijeengebracht, vergeleken en geanalyseerd.

Door deze informatie te combineren met de data van de Monitor Drugs Incidenten (MDI), het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en de data verkregen door het systematisch monitoren van de belangrijkste Nederlandse drugsfora, ontstaat een goed beeld van de op de Nederlandse markt aanwezige NPS.

In Nederland werden er in 2021 in totaal 98 verschillende Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) gemeld, waarvan 15 voor het eerst.

Auteur L. Smit-Rigter, L, Stegemann, D. van der Gouwe
Jaar

Pagina's

6

SKU AF2031
Category Infographics