Eindspel tegen tabak

Beleidsopties om tabak uit de samenleving te laten verdwijnen

Een eindspel tegen tabak (tobacco endgame) is een fase waarin het overheidsbeleid tracht het gebruik van tabak geheel of bijna geheel te laten verdwijnen uit de samenleving.

Een eindspelstrategie bestaat uit een doel, een eind­datum en één of meer beleidsmaatregelen buiten de al in het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie beschreven maatregelen.

Een voorbeeld van zo’n doel is om in een bepaald jaar de rookprevalentie onder volwassenen terug te hebben gebracht naar minder dan 5%. Maatregelen om het doel te bereiken kunnen zich richten op de tabaksproducten, de gebruikers, de markt en de tabaksindustrie.

Landen die aan een eindspel beginnen hebben vaak een lage rookprevalentie, veel draagvlak onder de bevolking en -vooral- veel politieke wil. Eindspelstrategieën zijn nodig wanneer de gebruikelijke maatregelen om de rookprevalentie verder te verlagen niet meer werken of dit te traag doen.

Ook Nederland is bezig met het eindspel. De overheid werkt samen met maatschappelijke partners toe naar een rookvrije generatie. Zij doet dit met behulp van het Nationaal Preventieakkoord, waarin onder andere wordt ingezet op het sterk verminderen van verkooppunten.

Tag:
Auteur J. Bommelé, B. Hipple Walters, M. Willemsen
Jaar

Pagina's

16

Auteur

, ,

SKU AF2013
Category Factsheets
Tag: