Minder nicotine in tabaksproducten

Notitie Juni 2022

Wereldwijd wordt nagedacht over wettelijke maatregelen om de rookprevalentie terug te dringen en het gebruik van tabak uiteindelijk tot nul te reduceren, als onderdeel van een zogenaamde ‘endgame strategie’. Een mogelijke beleidsmaatregel is het verlagen van het nicotinegehalte in tabaksproducten tot niet-verslavende niveaus.

De vraag is hoe deze mogelijke beleidsmaatregel zal bijdragen aan de volksgezondheid. Gaan rokers inderdaad minder roken en uiteindelijk makkelijker stoppen? Is de terugval minder groot en blijven ze gestopt? En, wat zou de beste aanpak zijn om deze maatregel uit te voeren: een geleidelijke vermindering van het nicotinegehalte, of juist abrupt?

In deze notitie zetten wij de wetenschappelijke gegevens over de effectiviteit van het verlagen van het nicotinegehalte in tabaksproducten op een rij, en gaan wij in op de positieve en negatieve gezondheidseffecten van deze maatregel.

Auteur I. Kramer, E. Croes, J. Bommelé, M. Willemsen
Jaar

Pagina's

8

Auteur

, , ,

SKU AF2000
Category Factsheets