Voorlichting over lachgas: hoe bereiken we de ouders?

Een verkennend onderzoek

Ouders spelen een hele belangrijke rol bij het voorkomen van lachgasgebruik door kinderen en jongeren. Maar hoe bereik je die ouders? En wat geef je hen mee?
Het Trimbos-instituut verkende samen met Pharos hoe we onze materialen en manier van voorlichten kunnen verbeteren. In de verkenning ‘Voorlichting over lachgas: hoe bereiken we ouders’ spraken wij met ouders met diverse achtergronden. Hoe komen zij aan hun informatie en wat vinden zij belangrijk? Deze gesprekken leidden onder meer tot drie nieuwe folders in begrijpelijk Nederlands, Turks en Arabisch. Het verkenningsrapport en de drie folders zijn hieronder gratis te downloaden (geprinte folders zijn te bestellen tegen kostprijs).

Ook interessant