Monitor drugsincidenten 2020

Factsheet 2020

De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De MDI baseert zich op gegevens verzameld door ambulancediensten, ziekenhuizen en forensisch artsen in acht regio’s in Nederland plus landelijk werkzame EHBO-organisaties, dus geeft geen totaaloverzicht over Nederland.

Drugsincidenten tijdens de COVID-19 pandemie

• Het totale aantal gemelde incidenten in 2020 is fors lager dan voorgaande jaren. Deze afname is bijna geheel te verklaren door het vanaf maart uitblijven van feesten en evenementen en het wegblijven van toeristen (vooral in Amsterdam) als gevolg van de COVID-19 pandemie.

• Buiten de daling door een afname in toeristen en feesten om bleef het aantal meldingen door ziekenhuizen, ambulances en forensisch artsen echter op het niveau van voorgaande jaren, met enkel een tijdelijke dip na ingang van de eerste lockdown in maart.

• Na ingang van de eerste lockdown in maart nam het aandeel ecstasy-incidenten af. Het effect van de coronacrisis op incidenten met andere middelen behandeld in ziekenhuizen, door ambulances en door forensisch artsen was beperkt.

• Het aandeel patiënten dat werd behandeld voor een intoxicatie met 3- of 4-MMC groeide fors in 2020. Ook waren deze patiënten relatief vaker zwaarder onder invloed dan voorgaande jaren. Ruim twee derde combineerde de drug met een andere psychoactieve stof.

• De sterke stijging van het aandeel gemelde incidenten met lachgas in 2018 en 2019 zette niet door in 2020.

• Ook ketamine-incidenten werden ongeveer even vaak gemeld door ziekenhuizen en ambulancediensten als in 2019.

Auteur L. Schürmann, E. Croes, E. Vercoulen, H. Valkenberg
Jaar

Auteur

, , ,

Pagina's

24

SKU AF1958
Category Factsheets