Maatschappelijke Evaluatie Suïcide Preventie (MESP)

Evaluatie van de maatschappelijke relevantie van het ZonMw onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2016-2020

In opdracht van ZonMw hebben wij de maatschappelijke relevantie van het ZonMw onderzoeksprogramma 'Suïcidepreventie 2016-2020' geëvalueerd.  Deze factsheet beschrijft het project en kernresultaten.

De 11 gehonoreerde projecten zijn geëvalueerd aan de hand van indicatoren uit vijf categorieën:

  1. type kennis
  2. verspreiding van kennis
  3. interesse vanuit stakeholders
  4. gebruik van kennis en
  5. synergie tussen projecten

Tijdens het project zijn er werkconferenties georganiseerd, vragenlijsten en interviews afgenomen en is er ter afsluiting een 'oogstdialoog' gehouden. De gehonoreerde projecten verschilden erg van elkaar qua methodologie, inhoud en duur, maar droegen allen op hun eigen manier bij aan de maatschappelijke relevantie van het ZonMw programma. Vooral de categorieën 1 t/m 3.

Voor veel projecten was het nog te vroeg om het daadwerkelijke gebruik van kennis te evalueren. De coronapandemie zorgde ook voor de nodige vertraging. Daarnaast ontbrak het vaak aan synergie tussen de verschillende projecten.

Een belangrijke aanbeveling is dat eindgebruikers in een eerder stadium betrokken moeten worden dan nu het geval is. Ook wordt er aanbevolen om meer grotere projecten te financieren en daarmee samenhangend is het van belang dat deze projecten beter op elkaar aansluiten, zodat de projecten meer de verbinding met elkaar kunnen leggen.

 

Tags:
Auteur V. Ramaker, M. Gijzen, S. Leone, L. Shields-Zeeman
Auteur

, , ,

Pagina's

10

Jaar

SKU AF1910
Category Factsheets
Tags: