Factsheet Alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap

Alcoholvrije Start

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Zowel vóór en tijdens de zwangerschap als na de zwangerschap in de periode van het geven van borstvoeding kan alcoholgebruik negatieve gevolgen hebben. Vóór de zwangerschap beïnvloed alcohol de vruchtbaarheid van de vrouw én van de man. Tijdens de zwangerschap bereikt alcohol via het bloed van de zwangere vrouw de foetus, ook vóór de vorming van de placenta. Alcohol kan onder andere negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van het gezicht of organen. Het kan ook de hersenen aantasten en zo op de lange termijn gevolgen hebben, zoals leer- of gedragsproblemen.

Er is weinig bekend over wat precies het verband is tussen de hoeveelheid alcoholgebruik rondom de zwangerschap en de omvang van de schadelijke effecten. Dit is onder andere afhankelijk van de fase van de zwangerschap en de gevoeligheid voor alcohol van de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Dit is bij ieder persoon anders. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de ‘nulnorm’: drink geen alcohol vóór, tijdens en na de zwangerschap.

De meeste vrouwen stoppen met het drinken van alcohol als ze te weten komen dat ze zwanger zijn. In de vier weken vóór de zwangerschap heeft echter bijna de helft van de vrouwen (44%) alcohol gedronken. Dit komt vaker voor bij vrouwen met een hogere opleiding en bij vrouwen van een hogere leeftijd (30+).

Deze factsheet biedt een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke kennis om geboortezorgprofessionals te ondersteunen bij het uitdragen van de nulnorm. Het maakt inzichtelijk hoe vaak alcoholgebruik rondom de zwangerschap voorkomt, welke risico’s eraan verbonden zijn en wat we weten over vrouwen die wel eens alcohol drinken tijdens de zwangerschap.

> Lees meer over Alcoholvrije Start
> Meer feiten en cijfers over alcohol en zwangerschap

Auteur D. Sartorius
Auteur

Pagina's

10

Jaar

SKU AF1907
Category Factsheets