Bijtende Bende

Is een boodschap over milieuschade door drugsafval een kansrijke insteek voor drugspreventie?

Het is goed mogelijk via een campagne de aandacht voor en kennis over milieuschade door drugsafval bij jongvolwassenen te vergroten. Dat is de uitkomst van de pilot ‘Bijtende Bende’ die het Trimbos-instituut in 2020 uitvoerde in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Doel van deze pilot was het beantwoorden van de vraag in hoeverre een boodschap over criminaliteit en/of milieuschade kansrijk is als insteek voor drugspreventie bij jongvolwassenen.

Het is op basis van deze pilot echter nog niet mogelijk al iets te concluderen over de mate waarin de boodschap bijdraagt aan gedragsverandering.

 

Auteur M. Möhle, N. van Gelder
Auteur

,

Pagina's

50

Jaar

SKU AF1893
Category Rapporten