Een mentaal gezonde samenleving en de rol van de ggz

Een verbindend perspectief

Een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en in de ggz.

Met de stijging van de welvaart in Nederland is de vraag naar geestelijke gezondheidszorg (ggz) afgelopen jaren toegenomen. Blijkbaar leidt meer welvaart niet automatisch tot een betere mentale gezondheid. Voor de ggz is dit een forse uitdaging. In de ggz wordt hard gewerkt en er gebeurt veel. In allerlei regio’s werken veel professionals, ook over de grenzen van de ggz heen, met hart en ziel samen met zorgvragers en naasten aan zorgvernieuwing en innovatie. Maar dat verloopt in de huidige context en regelgeving taai en moeizaam. We komen niet tot fundamentele verandering van de ggz en het systeem loopt steeds meer vast.

Een herordening van de ggz is dan ook geboden. Zoals gesteld in de discussienota Zorg voor de Toekomst: “De zorg kan niet alle problemen van mensen oplossen”. “Ook niet de problemen van de maatschappij”, zouden wij daaraan willen toevoegen. Een toenemend deel van de psychische en psychosociale problematiek van de mensen die een beroep doen op de ggz, wordt veroorzaakt door wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom is een integrale benadering en samenwerking, ver over de grenzen van de zorg heen, noodzakelijk.

Met een groep zeer betrokken mensen uit de ggz, patiëntbeweging, zorgverzekeraars, lokaal bestuur, GGD, het sociaal domein en de wetenschap, hebben we een aantal gesprekken gevoerd over een toekomstvisie op de ggz. Met de uitwerking van deze visie verwachten we de toegang tot hulp, ondersteuning en zorg beter te kunnen organiseren en de wachtlijsten structureel te verminderen.

Tag:
Auteur B. van der Hoek
Auteur

Pagina's

20

Jaar

SKU AF1881
Category Rapporten
Tag: