3-MMC: gebruikers in beeld

Een verkennend onderzoek

Doel van deze verkenning is om zicht te krijgen op de motieven die jongeren hebben om 3-MMC te gebruiken, alsmede de negatieve effecten en ervaringen die zij hebben in te kaart brengen. Daarnaast is met hen gesproken over hun risico-inschatting van 3-MMC en de sociale normen rond gebruik. Ook is gevraagd naar behoeften en barrières bij ondersteuning aan stoppen of minderen.

Auteur M. de Jonge, L. Nijkamp, B. Bilderbeek
Auteur

, ,

Pagina's

48

Jaar

SKU AF1877
Category Rapporten