3-MMC problematiek in de gemeente Aalten

Een verkenning naar de aard, omvang en aanpak

Begin november 2020 komt de gemeente Aalten landelijk in het nieuws door een item bij RTL Nieuws5. Een wijkagent trekt in de media aan de bel over 3-MMC gebruik in de gemeente, maar ook breder in de regio. In de periode daarna blijft de gemeente regionaal en landelijk in de aandacht ten aanzien van 3-MMC gebruik. Daarnaast doen de burgemeesters van de gemeente Aalten en andere gemeenten uit de regio een oproep aan staatssecretaris Blokhuis. Ze vragen de staatssecretaris alles in het werk te stellen om het verbieden van 3-MMC zo snel mogelijk in werking te stellen.

De aard, omvang en aanpak van 3-MMC gebruik en -problematiek in de gemeente Aalten worden in deze verkenning beschreven. Welke groepen zien stakeholders in Aalten en zien ze ook specifiek een jongere groep gebruikers? Hoe zien de groepen gebruikers eruit? Maar ook: welke uitdagingen spelen rondom de preventie en aanpak van gebruik en wat denken stakeholders dat moet gebeuren? Het beeld dat in deze rapportage wordt beschreven is niet representatief voor 3-MMC problematiek in Nederland; het is de beschrijving van de situatie in de gemeente Aalten. Het geeft wel een indicatie van kenmerken van 3-MMC problematiek op gemeentelijk niveau en mogelijke handvatten voor de aanpak hiervan.

 

Auteur L. Nijkamp, B. Bilderbeek
Auteur

B. Bilderbeek, L. Nijkamp

Pagina's

36

Jaar

SKU AF1876
Category Rapporten