Opvoedstrategieën en opvattingen van ouders over roken en alcoholgebruik van hun kinderen

Welke rol speelt de leeftijd van de jongere?

In deze factsheet staat de vraag centraal of opvoedstrategieën en opvattingen van ouders over het roken en alcoholgebruik van hun kinderen veranderen naar mate jongeren ouder worden. Dit wordt in beeld gebracht vanuit het perspectief van ouders en jongeren. Er wordt met name gekeken naar verschillen tussen (ouders van) 12- t/m 14-jarigen en 15-16-jarigen. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met (ouders van) 17-jarigen. De cijfers komen uit de landelijke onderzoeken Peilstationsonderzoek Scholieren en Ouders die in het najaar van 2019 zijn uitgevoerd onder leerlingen en ouders van leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO.

 

Auteur M. Rombouts, M. Tuithof, K. Monshouwer, T. Scheffers-van Schayck
Auteur

, , ,

Pagina's

20

Jaar

SKU AF1858
Category Factsheets