Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Tussenevaluatie

Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Zes Nederlandse gemeenten nemen deel aan het beleidsvormend leertraject van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut waarin zij van 2018 tot 2021 het IJslandse model implementeren in hun gemeente. De zes deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Tijdens het beleidsvormend leertraject onderzoeken het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in hoeverre het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd kan worden in Nederland en of het model van toegevoegde waarde is op bestaande preventieprogramma’s in Nederland. Deze tussenevaluatie draagt bij aan dit onderzoek en is ongeveer halverwege het beleidsvormend leertraject uitgevoerd. Hierdoor geeft dit rapport nog geen compleet beeld van het volledige beleidsvormend leertraject, omdat de gemeenten nog niet alle fasen van het IJslandse model hebben doorlopen ten tijde van deze tussenevaluatie. Een volledige evaluatie van het beleidsvormend leertraject volgt na afloop van het traject, in 2021.

In deze tussenevaluatie beschrijven wij gesprekken die gevoerd zijn met (landelijke) organisaties, met de gemeenten die deelnemen aan het leertraject en met deelnemende scholen. Daarnaast vergelijken wij de IJslandse monitor met de gebruikelijke Nederlandse monitor over de gezondheid van jongeren. Op basis van deze gesprekken en onderzoeken doen wij voorlopige aanbevelingen over de toekomst van het IJslandse preventiemodel in Nederland.

Eerder verschenen een factsheet De IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren - Kansen van dit preventiemodel voor de Nederlandse situatie en een onderliggend literatuuronderzoek De IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren - Een verkenning van de wetenschappelijke literatuur waarin het IJslandse preventiemodel uitgebreid wordt beschreven.

 

Tag:
Auteur E. de Wilde, L. Smeets, J. de Greeff, W. den Hollander, K. Monshouwer
Auteur

, , , ,

Jaar

SKU af1784
Category Rapporten
Tag: