Family Check-up in Nederland

Resultaten van een pilotstudie naar de werkzaamheid en uitvoerbaarheid van de Family Check-up

De Family Check-up (FCU) is een gezinsinterventie gericht op het vroegtijdig bieden van hulp en ondersteuning aan ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. De FCU beoogt via het veranderen van gezinsfactoren (zoals opvoeding, sfeer en conflicten in het gezin), problemen bij het kind te verminderen en ernstigere problematiek op latere leeftijd te voorkomen. Het kan daarbij gaan om problemen van uiteenlopende aard, zowel emotionele- als gedragsproblematiek. De FCU is geschikt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 17 jaar.

De FCU bestaat uit drie sessies waarin onderzocht wordt wat er goed gaat in de gezinnen, op welke terreinen verbetering mogelijk is en welke aanvullende hulp eventueel nodig is. De sessies worden geleid door een jeugdhulpverlener die gezinnen thuis, of indien gewenst op een andere locatie, bezoekt.

Kenmerkend voor de FCU is dat de zorg laagdrempelig is en dat het in een vroeg stadium en in de context van gezinnen wordt aangeboden. Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat de aanpak met name succesvol is voor gezinnen die in het algemeen moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld mensen met een laag sociaaleconomische status. In Nederland is het aanbod van dergelijke interventies schaars en de FCU is een interessante interventie om deze witte vlek weg te nemen.

 

Auteur T. Scheffers-van Schayck, J. Lammers, D. Meije, M. Tuithof, K. Monshouwer
Auteur

, , , ,

Pagina's

38

Jaar

SKU AF1734
Category Rapporten