Toetsingskader harm reduction interventies recreatief drugsgebruik

Instrument

Dit instrument kan door interventie-ontwikkelaars gebruikt worden bij de ontwikkeling van voorlichting over recreatief drugsgebruik. Het helpt bij het inschatten van eventuele ongewenste effecten.

In Nederland is drugspreventie een belangrijk onderdeel van het drugsbeleid. Voorlichting over recreatief drugsgebruik is een vorm van harm reduction. De nadruk ligt hierbij op het voorkόmen van gezondheidsschade bij gebruik en niet zozeer op het voorkόmen van het drugsgebruik zelf. Tegen een achtergrond van een stijging in het gebruik van verschillende soorten drugs is het van belang om kritisch te blijven of er bij voorlichting over recreatief drugsgebruik ook ongewenste effecten kunnen optreden. Het gebruik van dit instrument kan hierbij helpen.

Auteur D. Spronk, L. Voorham, F. Goossens
Auteur

, ,

Pagina's

8

Jaar

SKU AF1719
Category Factsheets