Rookpreventie bij jongeren

Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van roken bij jongeren

Dit is het achtergronddocument bij het ‘Wat werkt’ dossier preventie van roken bij jongeren op de website loketgezondleven.nl. Het eerste deel gaat in op het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het dossier. Dit onderzoek richtte zich op preventie van roken bij jongeren (15-24 jaar) en effectieve preventieve aanpakken van roken bij deze doelgroep. Het tweede deel is een uitgebreidere uitwerking van het ‘wat werkt’ en ‘aan de slag’- gedeelte van het dossier op de website. Hierin is ook meer aandacht voor processtappen die op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden om aan de slag te gaan met het aanpakken van de preventie van roken bij jongeren.

Auteur M. Kleinjan, M. Willemse, J. Bommelé
Auteur

, ,

Pagina's

44

Jaar

SKU af1667
Category Rapporten