Langdurige klachten na ecstasygebruik

Een verkenning

Een verkenning van ecstasy-gerelateerde hallucinogene perceptiestoornis en depersonalisatie op basis van literatuur, dossieronderzoek en interviews met patiënten.

Recent was er ruime aandacht voor de acute gezondheidsverstoringen die kunnen optreden na ecstasygebruik. Er verschenen een literatuurreview en drie rapporten over sterfgevallen na ecstasygebruik, patiënten die medische hulp zochten na ecstasygebruik en over die gebeurtenis werden geïnterviewd en dossiergegevens van medische diensten die patiënten hadden behandeld wegens acute medische problemen na ecstasygebruik.

Voor de gevolgen van ecstasygebruik op langere termijn was echter weinig aandacht, ondanks dat al decennia bekend is dat het gebruik van ecstasy en hallucinogenen langdurige klachten kan geven van persisterende waarnemingsstoornis door hallucinogenen (HPPD) en het depersonalisatiesyndroom (DPS). De wetenschappelijke kennis hierover is nog beperkt, zowel over het vóórkomen, als over de oorzaken en de behandeling. Dit rapport is een verkennende studie naar deze langetermijngevolgen van ecstasygebruik en bestaat uit een literatuuroverzicht en beschrijvingen van de patiëntenpopulatie van het Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs (LMSP) dat wordt gerund door Brijder Verslavingszorg en lange tijd in Nederland het enige punt was waar ecstasygebruikers met deze klachten terecht konden.

Tags:
Auteur E. Croes. A. Vreeker, N. de Ruiter, G. Alderliefste
Pagina's

74

Auteur

, , , , ,

Jaar

SKU af1583
Category Rapporten
Tags: