Goede zorg is beweging

Een beschrijving van sturende perspectieven en relationeel werken binnen De Hagert

Stichting Presentie en het Trimbos-instituut hebben samen onderzoek gedaan naar woonzorgboerderij De Hagert om meer inzicht te krijgen in de manier waarop in een zeer gewaardeerde zorgpraktijk gewerkt wordt. Dit onderzoek vond plaats in het kader van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ (Waardigheid en Trots).

Het onderzoek laat allereerst zien dat goede zorg vooral beweging is. Van medewerkers wordt creativiteit en improvisatievermogen gevraagd omdat geen mens en geen dag hetzelfde is. Elke keer opnieuw proberen medewerkers aan te sluiten op hun bewoners. Relationeel werken maakt dat mogelijk.

Het rapport beschrijft hoe de vijf gevonden vormen van relationeel werken (zorg verlenen, samenwerken, leidinggeven, beheren en inrichten) er in de praktijk uitzien. Ook wordt beschreven hoe ze samenhangen en wat de drie sturende perspectieven erachter zijn: een onderliggend mensbeeld, een focus van de medewerker op goede zorg en de waardering als goede zorg door verwanten.

Auteur J. den Bakker, B. Willemse
Auteur

,

Pagina's

90

Jaar

SKU af1543
Category Rapporten