Factsheet Roken en depressie

Factsheet

Bijna de helft (46 procent) van de mensen met een depressie rookt, 1,5 keer zoveel als in de algemene bevolking. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan mensen zonder een depressie. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken. In deze factsheet zijn mogelijke verklaringen en de feiten plus kansen rondom stoppen met roken en een depressie gebundeld.

De relatie tussen roken en depressie is complex. Voor een deel wordt de relatie verklaard door gemeenschappelijke risicofactoren zoals werkloosheid, stress of bepaalde genen, die onafhankelijk van elkaar zowel de kans op een depressie als op roken vergroten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de roken de kans vergroot op een latere depressie en omgekeerd; een depressie vergroot de kans om te gaan roken en te blijven roken.

Auteur K. Monshouwer, M. Blankers, R. van der Meer, M. van Laar
Auteur

, , ,

Pagina's

12

Jaar

SKU af1534
Category Factsheets