Rookprevalentie in Europa: een vergelijking tussen 8 landen

Factsheet

Roken is een belangrijke risicofactor is voor de ontwikkeling van ernstige ziektes en vroegtijdige sterfte. Om een goede inschatting te kunnen maken van het gezondheidseffect van tabaksontmoedigende maatregelen in de bevolking - en om het rookgedrag te kunnen monitoren - is het belangrijk om betrouwbare cijfers te hebben met betrekking tot het percentage rokers in de bevolking, de rookprevalentie.

In discussies over de effectiviteit van het rookbeleid spelen internationale vergelijkingen vaak een rol. Vanwege verschillen in methodologie zijn precieze vergelijkingen echter lastig te maken. In deze factsheet is op een rij gezet welke factoren van invloed zijn op het schatten van de rookprevalentie en beschrijven we de methoden van onderzoek en trendgegevens in Nederland en zeven andere Europese landen.

Auteur M. van Aerde, M. Willemsen, M. van Laar
Auteur

, ,

Pagina's

12

Jaar

SKU af1683
Category Factsheets