Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda

Het Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Overzicht van onderwerpen en speerpunten van een agenda voor sociale inclusie;
  • Overzicht van de stappen voor de organisatie, ontwikkeling en implementatie van de regionale samenwerkingsagenda;
  • Een referentiekader voor de regionale zorgplanning inclusief een checklist voor het in kaart brengen van de huidige uitgaven en capaciteit van de regionale GGZ-voorzieningen;
  • Een methodiek voor lokale prevalentieschatting van het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening. Erratum maart 2017, p. 44: de rekensom voor de voorspelde EPA-zorgprevalentie in een ‘Niet stedelijk PC4 gebied’ is aangepast.
Auteur F. van Hoof, J. Nuijen, H. Kroon, A. Knispel
Auteur

A. Knispel, F. van Hoof, H. Kroon, J. Nuijen

Pagina's

56

Jaar

SKU af1512
Category Rapporten