Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda

Het Handvat voor een regionale samenwerkingsagenda bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Overzicht van onderwerpen en speerpunten van een agenda voor sociale inclusie;
  • Overzicht van de stappen voor de organisatie, ontwikkeling en implementatie van de regionale samenwerkingsagenda;
  • Een referentiekader voor de regionale zorgplanning inclusief een checklist voor het in kaart brengen van de huidige uitgaven en capaciteit van de regionale GGZ-voorzieningen;
  • Een methodiek voor lokale prevalentieschatting van het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening. Erratum maart 2017, p. 44: de rekensom voor de voorspelde EPA-zorgprevalentie in een ‘Niet stedelijk PC4 gebied’ is aangepast.
Auteur F. van Hoof, J. Nuijen, H. Kroon, A. Knispel
Auteur

, , ,

Pagina's

56

Jaar

SKU af1512
Category Rapporten