Cliëntervaringen in de intramurale maatschappelijke opvang

Op verzoek van het ministerie van VWS voerde het Trimbos-instituut een review uit van cliënttevredenheidsonderzoeken om ervaringen van cliënten in de maatschappelijke opvang te achterhalen. De focus lag daarbij op de intramurale maatschappelijke opvang.

Een van de doelstellingen van de Monitor maatschappelijke opvang is van evaluatieve aard, namelijk inzicht bieden in de mate waarin de geboden ondersteuning tegemoet komt aan de vraag van cliënten. Een andere overweging is dat de ervaringen van dakloze mensen meegenomen moeten worden bij de evaluatie van de transities in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De belangrijkste doelstelling van de Wmo is het verbeteren van participatie. In evaluaties van de Wmo, bijvoorbeeld door het SCP, wordt dit tot op heden voor dakloze mensen niet gemonitord. Ook in de monitor ambulantisering komt deze doelgroep niet aan bod.

In samenspraak met VWS is besloten om de ervaringen van cliënten in de maatschappelijke opvang te achterhalen op basis van uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoeken met de CQI Opvang niet-ambulant.

Auteur M. Planije, M. Tuynman
Auteur

,

Pagina's

32

Jaar

SKU af1449
Category Rapporten