THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2014 – 2015

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de sterkte van cannabisproducten verkocht in coffeeshops. Ieder jaar worden 50 Nederlandse coffeeshops at random geselecteerd. Deze coffeeshops worden anoniem bezocht en er wordt nederwiet (meest populaire en de verondersteld sterkste variant), wiet van buitenlandse herkomst, buitenlandse hasj en hasj bereid uit nederwiet gekocht. Dit is het verslag van het vijftiende jaarlijkse onderzoek naar de THC-gehalten van cannabisproducten zoals deze in Nederlandse coffeeshops worden verkocht.

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet verschilde dit jaar niet van vorig jaar (14,6% ten opzichte van 13,5%). Hetzelfde geldt voor de verondersteld sterkste wiet (15,3% ten opzichte van 15,6%). Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan een van de andere cannabisvarianten (4,8%) en Nederlandse hasj bevatte gemiddeld meer THC (20,4%) dan andere cannabisvarianten. Het gemiddeld THC-percentage in geïmporteerde hasj was gelijk aan vorig jaar (14,9% ten opzichte van 16,8%). Het gemiddeld THC-percentage in nederwiet steeg in de eerste jaren van dit onderzoek sterk. Sinds 2004 is het THC-percentage weer geleidelijk afgenomen. Cannabidiol (CBD) is een andere cannabisachtige stof, die de laatste jaren meer in de belangstelling staat. CBD gaat mogelijk enkele van de ongewenste effecten van THC tegen. CBD is vrijwel niet aanwezig in nederwiet en alleen geïmporteerde hasj bevat relatief hoge gehalten CBD.

De prijs die de consument voor een gram nederwiet moest betalen is €9,53 en is na jaren van prijsstijgingen voor het eerst hetzelfde als vorig jaar (€9,56).

Auteur S. Rigter, R. Niesink
Auteur

,

Pagina's

68

Jaar

SKU af1388
Category Rapporten