Procesevaluatie van de gedragsinterventie Stay-a-way

In hoeverre wordt de gedragsinterventie Stay-a-way uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie? In dit rapport wordt de stand van zaken onderzocht. 

Ook wordt gekeken naar oorzaken van problemen in het uitvoeren van de interventie. Daarnaast komen gewenste verbeteringen in de implementatie dan wel in de interventie zelf aan de orde. 

Op basis van de procesevaluatie wordt aan het slot nagegaan in hoeverre een doeltreffendheidstudie - in termen van het behalen van de programmadoelen - uitvoerbaar is.

Auteur C. Place, S. Onrust, L. Voorham
Auteur

, ,

Jaar

SKU af1366
Category Rapporten