Depressiepreventie: Gerichte aanpak risicogroepen

Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers

Depressiepreventie is sinds 2006 een speerpunt in het beleid van het ministerie van VWS. In het afgelopen decennium zijn stappen in de goede richting gezet, maar de incidentie van depressie is nog niet verminderd. In het Nationaal Programma Preventie (2013) wordt onderstreept dat preventie een kwestie van lange adem is. Om de incidentie van depressie daadwerkelijk en substantieel te verminderen, zijn zes risicogroepen voor een gerichte aanpak benoemd. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut opdracht gegeven om deze gerichte aanpak te verkennen.

Het uitgangspunt voor de gerichte aanpak is de logische verbinding van de risicogroep in de bevolking aan de plaatsen waar de groep zich bevindt (setting) en de zorgverleners/ professionals die horen bij die setting. Vragen zijn: waar is de risicogroep te vinden en bij wie past signalering van depressieve klachten? Welke effectieve preventieve interventies zijn er en wie kan de risicogroep doorleiden naar deze interventies? Een gerichte aanpak wil zeggen dat de aanpak per risicogroep zoveel als mogelijk gestandaardiseerd is, liefst binnen (landelijk) bindende kaders. In deze strategische verkenning staan de resultaten beschreven.

Auteur A. van der Poel, H. Duivis, F. Laghaei, J. Lokkerbol, F. Smit, B. Boon
Auteur

, , , , ,

Pagina's

36

Jaar

SKU af1348
Category Rapporten