Zuid-Holland Noord op koers

Evaluatie Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013

In 2008 stelden de vijftien gemeenten in Zuid-Holland Noord het Regionaal Kompas op, een plan van aanpak om de zorg voor dakloze mensen in de regio te verbeteren. Zij stelden zich ten doel om iedere dakloze persoon de ondersteuning, zorg en huisvesting te bieden die bij hem of haar past. In 2014 eindigde de looptijd van dit plan. In dit rapport blikken de samenwerkende gemeenten en uitvoerende organisaties terug: in hoeverre zijn hun doelstellingen behaald, wat gaat er goed en wat moet beter?

De regio bereidt zich voor op een nieuwe beleidsplan voor dakloze mensen in een tijd waarin er voor gemeenten en zorginstellingen veel verandert. Gemeenten, instellingen en cliënten blikken in dit rapport dan ook vooruit naar de kansen en bedreigingen die de veranderende kaders bieden.

Uit deze evaluatie blijkt dat organisaties en gemeenten dankzij het Kompas beter en meer samenwerken, dat er vernieuwende voorzieningen voor opvang en zorg zijn gerealiseerd, en dat het aantal dakloze mensen in de regio afnam. Tegelijkertijd concluderen de auteurs dat er nog werk te doen is: het aantal huisuitzettingen neemt weer toe, er is weinig uitstroom uit de opvang, en voor zwerfjongeren blijven zichtbare resultaten uit. Belangrijke opgaven voor een volgende periode zijn het mogelijk maken dat dakloze mensen permanente huisvesting vinden en zinvol deelnemen aan de samenleving.

Auteur M. Tuynman, M. Planije, M. Haggenburg, C. Muusse
Auteur

, , ,

Pagina's

74

Jaar

SKU af1335
Category Rapporten