THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2013-2014

Versie 2, December 2014

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals dat wordt verkocht via de coffeeshop. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS.

Voor deze monitor wordt in 50 van de 615 coffeeshops cannabis gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen. Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet 14,6%. Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop gekocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 15,3% THC. Hasj uit het buitenland geïmporteerd bevatte gemiddeld 14,9% THC, hasj gemaakt van nederwiet 20,4% en wiet uit het buitenland 4,8%. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; de afgelopen jaren bewoog het percentage zich tussen de 13 en 17%.

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (gemiddeld 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat wel CBD (gemiddeld 7,2%).

Auteur S. Rigter, R. Niesink
Auteur

,

Pagina's

66

SKU af1292
Category Rapporten