Depressiepreventie

Stand van zaken, nieuwe richtingen

Welk onderzoek kan bijdragen aan de verdere verbetering van de preventieve ggz voor depressie? Dat is het onderwerp van deze ZonMw Programmeringsstudie. Het onderzoek is gedaan door middel van literatuurstudies, verkenningen van mogelijke beleidsvoornemens van VWS, en een consultatieronde met een groot aantal mensen uit de praktijk van de preventieve ggz en de wetenschap.

We signaleren twee centrale knelpunten die vragen om oplossingen en dus om onderzoek. Deze knelpunten hebben te maken met het vergroten van het bereik (en dus de impact) van depressiepreventie. Echter (mede door de economische crisis) dient de beoogde impact van depressiepreventie gerealiseerd te worden op een zeer doelmatige manier, meer gezondheidswinst behalen voor minder geld.

Hoe kan een ruimere en gelijktijdig doelmatiger inzet van depressiepreventie gerealiseerd worden? Hier ligt een uitdaging van formaat: lukt het ons de geestelijke volksgezondheid te beschermen en te onderhouden op een manier die in economisch opzicht duurzaam is? Welke kansen en knelpunten liggen op deze route? Welk onderzoek kan ons daarmee verder helpen?

Auteur F. Smit, M. Vlasveld, A. Beekman, P. Cuijpers, R. Schoevers, M. Ruiter, B. Boon
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

87

SKU af1258
Category Rapporten